Thaco Foton M4 350

Tải trọng: 3,49 Tấn

Thaco Foton M4 600

Tải trọng: 4,8 Tấn

Thaco Ollin 345

Tải trọng: 2,4 Tấn

Thaco Ollin 350

Tải trọng: 3,49 Tấn

Thaco Ollin 500

Tải trọng: 4,995 Tấn

Thaco Ollin 700

Tải trọng: 6,5 Tấn

Thaco Ollin 720

Tải trọng: 7,5 Tấn

Foton Auman C160

Tải trọng: 9,1 Tấn

Foton Auman C240

Tải trọng: 13,9 Tấn

FOTON AUMAN EST C300

Tải trọng: 17 Tấn

Foton Auman FV400A

Tải trọng: 37,15 Tấn

Foton Auman EST FV400

Tải trọng: 38,5 Tấn

Foton Auman EXT D240

Tải trọng: 11,8 Tấn

Foton Auman GTL D240

Tải trọng: 10,25 Tấn

FOTON AUMAN ETX D300

Tải trọng: 16,6 Tấn

Foton Auman GTL D300

Tải trọng: 13,35 Tấn

Fuso Canter 4.99 (tải trọng 1.9 – 2.3T)

Tải trọng: 2,3 Tấn

Fuso Canter 6.5

Tải trọng: 3,49 Tấn

Kia New Frontier K200

Tải trọng: 1,99 Tấn

Kia New Frontier K250

Tải trọng: 2,49 Tấn

Xe tải đông lạnh Mitsubishi Fuso Canter 4.99

Tải trọng: 1,8 Tấn

Xe tải đông lạnh Kia New Frontier K200

Tải trọng: 1,49 Tấn

Xe tải đông lạnh Kia Frontier K250

Tải trọng: 1,99 Tấn

Fuso FA 140

Tải trọng: 5,7 tấn

Fuso FA 140L

Tải trọng: 5,5 tấn

Fuso FI 170

Tải trọng: 7,4 tấn

Fuso FI 170L

Tải trọng: 7,1 tấn

XE BEN KIA FRONTIER K250B

Tải trọng: 1,99 tấn

Kinh doanh xe: 0938 901 015
Hỗ trợ kỹ thuật: 0933 806 186
Cung cấp phụ tùng: 0938 901 015